Čišćenje EGR ventila

Jedinstvena XGel tehnologija veoma brzo rastvara kontaminaciju ugljenikom. Izuzetna svojstva površinske adhezije i premaza omogućavaju vrlo brzu penetraciju u kontaminiranu zonu i odlično uklanjanje prljavštine. Idealno za čišćenje komponenata zagađenih ugljeničkim naslagama u sistemu usisnih I izduvnih gasova.

 

Xgel tehnologija:

  • Optimalno prekrivanje površine
  • Idealno vreme prodiranja u prljavštinu
  • Izvrsne osobine čišćenja
  • Sa vrlo vidljivom prekrivenom površinom

XFoam technologija

  • 5 puta veći volumen tečnosti zahvaljujući formiranju pene
  • Veoma dobro natapanje površine
  • Idealno vreme prodiranja
  • Odličan protok tečnosti

 

egr pre upotrebe

PRE

egr posle upotrebe

POSLE


 

TUNAP 926

micro flex ® 926
Čistač EGR ventila

pdf Servisne informacije

Jedinstvena Xgel tehnologija za ekstremno brzo odstranjivanje karbonskih naslaga.

Odlične osobina prijanjanja i prekrivanja površine osiguravaju vrlo kratko vreme prodiranja i otklanjanja prljavština. Idealan za čišćenje delova zaprljanih karbonskim naslagama u usisnom i izduvnom sistemu gasova.

TUNAP 925

micro flex ® 925
Čistač AGR/EGR sistema

pdf Servisne informacije

Inovativna X-Foam tehnologija otklanja tvrdokorne naslage od izduvnih gasova.

Izuzetna sposobnost prodiranja osigurava kratko vreme reakcije i efikasno otapanje karbonizovanih naslaga. Pogodno za čišćenje većih delova usisnog i izduvnog sistema.


 

 
TUNAP 19310

Tunap 19310
Pištolj sa posudom pod pritiskom za čišćenje EGR sistema

pdf Servisne informacije

Specijalni pištolj za upotrebu sa 925 EGR sistemskim čistačem. HD-PE šolja za pritisak obezbeđuje sigurno korišćenje hemikalija za čišćenje. Sa 5 mm EGR sondom koja je specijalno razvijena za ovu primenu, možete doći do kontaminacije na teško dostupnim mestima.

x foam sert x gel