Airco Well ®

  • Prvi All-In-one sistem za čišćenje klima uređaja
  • Čišćenje sa TUNAP Splash efektom
  • Najefikasnije rešenje na svetu za zdrav vazduh

Svaki sistem za klimatizaciju automobila ima dve slabe tačke na kojima je posebno osetljiv na prljavštinu i napade štetnih mikroorganizama - to su kućište polen filtera i isparivač. Zato se aircowell® sistem za čišćenje klima uređaja sastoji od dve posebno razvijene komponente koje vrlo efikasno čiste ta područja.

 


 

airco well® za čišćenje kućišta polen filtera

Zašto je važno? Polen filter u sistemu klima uređaja vašeg automobila, osigurava da većina zagađenja iz okoline ne dopre do isparivača ili unutrašnjosti automobila. Međutim, deo filtrata nakuplja se oko filtera i kada se filter menja deo čestica padne u kućište, što dovodi do zagađenja. Iz tog razloga se ovo područje posebno mora očistiti svaki put kada se menja polen filter.

Kako funkcioniše? aircowell® posebni higijenski čistač za kućište polen filtera je aerosol za čišćenje sa posebnom sondom. Kada se stari filter zameni, kućište polen filtera i okolni vazdušni kanali se poprskaju sa posebnim TUNAP aerosolom i detaljno očiste.

Kakav je učinak? Intenzivan učinak čišćenja maksimalno odlaže ponovno nakupljanje mikroorganizama (npr. buđ i bakterije) u kućištu polen filtera i okolnim kanalima za duže vreme.

airco well® za čišćenje isparivača klima uređaja

Zašto je važno? U kombinaciji sa vlagom i prljavštinom, uski prostori između rashladnih lamela isparivača pružaju idealnu podlogu za rast bakterija, buđi i klica. U zavisnosti od vremena, načina vožnje i načina korišćenja sistema za klimatizaciju, zdravlje vozača i putnika u vozilu može biti ugroženo u vrlo kratkom vremenu.

Kako radi? Posebni higijenski čistač isparivača klima uređaja - aircowell® se direktno raspršuje po isparivaču pomoću snažnog mlaza sa posebnim aplikatorom i sondom. Kao rezultat Tunap splash efekta se brzo uklanjaju zagađenja i talog.

Kakav je učinak? Zbog visokog pritiska raspršivanja, klice se jednostavno isperu. Tečnost brzim delovanjem aktivno čisti ceo sistem isparivača do najmanjih uglova i uklanja biofilm koji čine mikroorganizmi. Neugodni mirisi se uklanjaju na izvoru.

 

Tunap Splash efekat je najefektniji način da se uklone bakterije i gljivice